برگزاری مسابقات بزرگ فیفا 23 در پلتفرم ابری پلی پاد

الکامپ، نمایشگاه بین المللی تهران، سالن 44A، غرفه 922
.
تاریخ برگزاری: 4 تا 7 تیر ماه 1402